Účtovný výkaz

VIP Považský Chlmec, s.r.o. (IČO: 36397130) vykonala dňa 30.04.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD201_2020105692_IR_2012_2039375902013.TIFPOD201_2020105692_IR_2012_2012294272013.TIF